Minulle tärkeitä asioita


Liikunta, kaikkien oikeus

Liikuntapaikkaverkosto tulee laittaa kuntoon. Rakennusten lisäksi tämä koskee myös ulkoliikuntapaikkoja.
Tarvitsemme lisää kaiken ikäisille soveltuvia lähiliikuntapaikkoja eri asuinaluille ympäri Turkua, kuten
ulkokuntoilulaitteita, merkittyjä metsäpolkuja, tekojääratoja ja skeittiparkkeja.

Lapset ja nuoret ovat kärsineet pitkästä harrastetoiminnan pysähdyksestä. Tämä on johtanut osalla jopa
harrastuksen lopettamiseen, mikä taas lisännyt liikkumattomuutta sekä ruutuaikaa. Asian korjaamiseksi
kaupungin tulee ottaa käyttöön harrastetakuu eli mahdollisuus kaupungin tukemaan harrastukseen.

Koronakriisin jälkeen ikäihmisillä on suuri liikuntavelka. Heidän toimintakyky tulee palauttaa erityistoimin
mahdollisimman nopeasti muun muassa ohjattua liikuntaa järjestämällä. Kaupungin omistamien liikuntapaikkojen tulee säilyä maksuttomina alle 20-vuotialle urheiluseuroissa urheileville Lisäksi pitää pohtia miten saataisiin yksityisissä liikuntatiloissa urheileville nuorten seuroille
vastaava tuki.


Kaikkien lähiöiden tulevaisuudesta huolehdittava

Asuinalueita on kohdeltava tasapuolisesti. Tärkeät lähipalvelut kuten lähikoulut, päiväkodit, terveydenhoito
ja joukkoliikenne turvattava.

Lähidemokratiaa tulee lisätä muun muassa toimimalla yhdessä alueen asukasyhdistyksien toimijoiden
kanssa. Paras asiantuntemus alueen asioista löytyy sen asukkailta. Osallistava budjetointi on erinomainen
tapa lisätä osallisuutta ja lähidemokratiaa, joten sitä tulee jatkaa ja kehittää entistä paremmaksi.

Oma kehittämissuunnitelma kaikkiin lähiöihin. Kunkin asuinalueen vahvuudet tulee tunnistaa ja kehittää
niitä aktiivisesti. Oma lähimetsä on erinomainen vetovoimatekijä kaupungistuvassa yhteiskunnassa.

Alueiden kaavoituksessa tulee huomioida tasapuolisesti omistus- ja vuoka-asuntokanta. Tämä on myös
erinomainen keino ehkäistä segregaatiota eli alueen eriytymistä.


Julkiset palvelut turvattava

Julkiset palvelut pitää pääsääntöisesti hoitaa kunnan omana työnä. Yksityistä sektoria tulee hyödyntää
erityisesti joissakin palveluissa, mutta kuitenkin niin, että kunnalla säilyy päävastuu palveluiden
tuottamisesta. Palvelu tulee tuottaa ihminen edellä, eikä voitontavoittelua ajatellen.

Lähipalvelut kuten koulut, päiväkodit, ikäihmisten palvelutalot ja terveydenhoito tulee mahdollisuuksien
mukaan säilyttää. Mikäli toimintoja keskitetään suurempiin yksiköihin, tulee niiden perusteena olla
palvelun parantuminen, jolloin tulee myös huolehtia toimivista joukkoliikenneyhteyksistä.

Kaupungin henkilökunnasta tulee huolehtia. Osaava ja motivoitunut työntekijä on avainasemassa hyvien
palveluiden tuottamisessa. Hyvä työnantajapolitiikka takaa myös tulevaisuudessa työntekijöiden
saatavuuden, kun ikäluokat pienenevät ja kilpailu työntekijöistä kovenee. SOTE-uudistuksen edetessä on
tärkeää huomioida siirtyvä henkilökunta ja heidän oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Turun terveydenhuoltoa on kehitettävä niin, että jokaiselle taataan nopea pääsy lääkäriin.
Mielenterveyspalveluihin tarvitaan lisää henkilöstöresursseja sekä toimivampi hoitoonpääsyjärjestelmä.


Vahva ja toimiva joukkoliikennekaupunki

Joukkoliikenne tukee Turun tavoitetta olla Suomen johtava ilmastokaupunki. Meillä on tärkeä yhteinen
tavoite olla hiilineutraali, kun turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029.

Föli- joukkoliikennejärjestelmälle annettava riittävästi aikaa toipua koronan aiheuttamasta
matkustajakadosta. Valtion ja kaupungin tulee lisätä rahoitusta.

Runkobussijärjestelmä otettava käyttöön. Tämä tarjoaa parempaa palvelua ja nopeampaa matkustamista.
Runkobussijärjestelmä rakentuu vahvoista runkolinjoista, esteettömyydestä, liikennevaloetuuksista,
bussikaistoista, ajantasaisesta informaatiosta, korkeatasoisista vaihtopysäkeistä sekä kehittyneestä
maksujärjestelmästä.

Tunnin juna on Turun ja Varsinais-Suomen liikenteen kärkihanke. Näin varmistamme Turun ja koko
Varsinais-Suomen kehityksen pitkälle tulevaisuuteen. Vahvistamme myös kilpailuasemamme Helsingin ja
Tampereen kanssa käytävässä kilpailussa mm. uusista yrityksistä, sijoittajista, osaavista työntekijöistä ja
uusita asukkaista.
Selvitettävä yhdessä valtion kanssa mahdollisuus lähijunaliikenteeseen.