Pian ovella olevat eduskuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeät meille kaikille. Voit äänestää minua numerolla (vahvistuu 2.3.2023). Omat kolme tärkeää lupaustani äänestäjilleni:


Hoitoon on päästävä heti, kun hoitoa tarvitsee 

Palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla.

Julkisen sektorin tulee pääsääntöisesti tuottaa SOTE-palvelut, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentää 

Näin turvaamme tasa-arvoiset ja samanlaiset palvelut kaikille suomalasille, asuivat he sitten missä tahansa tai on heidän tulotasonsa pieni tai suuri.

Henkilöstöstä pitää huolehtia 

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikkojen voimavara. 


Liikunta luo hyvinvointia.

Liikunnalla on suuri ennaltaehkäisevä vaikutus. On huolehdittava, että matalankynnyksen liikuntapalvelut ovat saatavilla kaikille ikäryhmille tulotasosta riippumatta.


Kestävä tulevaisuus

Meidän on tehtävä maltillisia ja pitkäkestoisia ratkaisuja kestävän kehityksen eteen ja säilyttää puhdas Saaristomeri tuleville sukupolville.

* Liikunta, kaikkien oikeus. 

* Julkiset palvelut turvattava

* Vahva ja toimiva joukkoliikennemaakunta

* Kestävä tulevaisuus ja puhdas Saaristomeri

Lue täältä lisää minulle tärkeistä asioista >

SDP Sosialidemokraatit, Varsinais-Suomi
Ehdokkaasi Varsinais-Suomessa | eduskuntavaalien ennakkoäänestys 23.–28.3.2023, vaalipäivä sunnuntai  2.4.2023.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠