2567 X lämmin suuri kiitos äänestäjille! 

Ihan ei työnhaku onnistunut, vaikka kaikki pistettiin peliin mahtavan Mika-tiimin kanssa. Työ yhteisten asioiden hoidossa jatkuu normaalisti Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja hyvinvointialueen valtuutetun tehtävien kautta. Ollaan yhteydessä!


Omat kuusi tärkeää lupaustani äänestäjilleni:


Laadukkaat terveydenhoitopalvelut tulee olla kaikkien saatavilla.

Hoitoon on päästävä heti, kun hoitoa tarvitsee. Palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla ja tuotettava pääosin julkisen sektorin voimin.


Elinikäinen liikunta on kaikkien oikeus.

Matalankynnyksen liikuntapalvelut tulee olla kaikkien ikäryhmien saatavilla tulotasosta riippumatta. Arkiliikunta on suuri voimavara niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus harrastamiseen ja yhteiskunnan tuki siihen.


Reilu työelämä ja tuki työhyvinvointiin ovat tärkeä osa tavallisen työntekijän arkea.

Palkalla tulee tulla toimeen ja hyvinvoiva henkilöstö on työpaikkojen voimavara. Työhyvinvointi on kaikkien oikeus riippumatta työnantajasta.


Yksinasujat tasavertaisessa yhteiskunnassa

Yli miljoona suomalaista asuu yksin, siksi on tärkeää että ihmisiä ei aseteta eriarvoiseen asemaan perhesuhteiden perusteella.


Kestävä tulevaisuus

Meidän on tehtävä maltillisia ja pitkäkestoisia ratkaisuja kestävän kehityksen eteen ja säilyttää puhdas Saaristomeri tuleville sukupolville.


Varsinais-Suomelle tärkeät infrahankkeet valtion budjettiin.

Maakuntamme tarvitsee tunnin junan, Turun lentokentän kehittämisen ja nopeat valtatiet 8 ja 9 sekä Saaristotien että E18 Turun kehätien Naantali - Raisio. Perustiestön kunnossapitoon tulee panostaa valtion tuella. 

* Liikunta, kaikkien oikeus. 

* Julkiset palvelut turvattava

* Vahva ja toimiva joukkoliikennemaakunta

* Kestävä tulevaisuus ja puhdas Saaristomeri

Lue täältä lisää minulle tärkeistä asioista >

SDP Sosialidemokraatit, Varsinais-Suomi
Ehdokkaasi Varsinais-Suomessa | eduskuntavaalien ennakkoäänestys 22.–28.3.2023, vaalipäivä sunnuntai  2.4.2023.