Äänestetään muutoksen puolesta

Turkulainen 10.1.2018.

ÄÄNESTETÄÄN MUUTOKSEN PUOLESTA

Elämme muutoksen mahdollisuuden aikaa. 14.4.19 on päivä, jolloin voimme muuttaa maamme suuntaa kaikki yhdessä – äänestämällä eduskuntavaaleissa.

Jos nykyiset hallituspuolueet saavat jatkoaikaa, leikkaukset mitä todennäköisimmin jatkuvat ja hyvinvointiyhteiskunnan pohja murenee edelleen. Tämä kehitys pitää katkaista.

Nykyhallitus on kohdentanut leikkauksia paljon palkansaajiin. On uhattu pakkolaeilla ja saatu kiristettyä kiky-sopimus, jossa työaikaa pidennettiin, lomarahoja leikattiin jne. Työsuhdeturvaa on heikennetty mm. koeaikaa pidentämällä ja takaisinottovelvollisuutta lyhentämällä. Vuorotteluvapaan ehtoja kiristettiin, vuosilomilla sairastamiseen palautettiin omavastuupäivät. 

Myös työttömät on hallitus ottanut hampaisiinsa – ansiosidonnaisen kestoa on lyhennetty 100 pv, korotetusta työttömyyspäivärahasta luovuttu, palkkatuella tehdystä työstä kertyvää työssäoloehtoa kiristetty ja aktiivimallilla leikattu työttömyysturvaa.

Lapsiperheitäkin on rokotettu – subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu, perhevapaiden päivärahoja sekä lapsilisiä on leikattu ja yleisen asumistuen perusomavastuuta suurennettu.

Osansa ovat saaneet myös opiskelijat ja eläkeläiset – aikuiskoulutustuen kestoa on lyhennetty, ammatillisen koulutuksen määrärahoja leikattu, opintorahan osuutta pienennetty ja lainaosuutta kasvatettu. Kansaneläkeindeksin leikkaus ja jäädytykset ovat laskeneet eritoten pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa.

Kun hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvaa leikataan, kansa jakaantuu hyvä- ja huono-osaisiin. Se ei rakenna mitään hyvää. Kaikesta leikkaamisesta poiketen osinkotuloista on varaa jättää osa verotuksen ulottumattomiin ja pörssiyhtiöt takovat voittoa ollen rikkaampia kuin koskaan aiemmin.

Olemmeko sitä mieltä, että kaikki edellä olevat ovat hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja? Haluammeko niitä lisää ja ajaa alas hyvinvointiyhteiskunnan ja sen turvaverkot? Mielestäni tällainen kehitys ei saa jatkua. Suuntaa on muutettava!

Suunta muuttuu vain, jos menemme äänestämään ja valitsemme nyt toisin. Äänestetään sellaisia, jotka lupaavat, etteivät enää jatka em. leikkauslinjaa ja että heikommassa ase-massa olevia ei ajeta enää suurempaan ahdinkoon.

Mika Maaskola
varakansanedustaja (sd.)
Turun SDP:n puheenjohtaja