Runkolinjat vievät joukkoliikenteemme seuraavalle tasolle


Ympäristöpolitiikka näyttää nousevan yhä keskeisempään rooliin uusimman ilmastoraportin julkistuksen seurauksena. Mika Maaskola pitää tätä tärkeänä. Yksi uusi toimenpide Turussa ovat runkolinjat. Mitä uutta ne tuovat?

- Valmistuessaan 2021 runkolinjasto nostaa jo nyt kovasti kehutun Föli -järjestelmämme seuraavalle palvelutasolle, kertoo Turun kaupunginhallituksen jäsen Mika Maaskola.

- Järjestelmä perustuu vahvoihin keskustan läpi meneviin runkolinjoihin sekä laajaan kehärunkolinjaan. Tätä runkolinjastoa tukee lisäksi muut harvemmin liikennöitävät linjastot.

- Hyvää runkolinjoissa on mm, tiheä vuoroväli 5-10min, matkojen nopeuden, mukavuuden ja sujuvuuden lisääntyminen, sekä kehärunkolinjan mahdollistamat erinomaiset poikittaisyhteydet.

- Nämä parannukset tehdään mm. omilla bussikaistoilla, bussien liikennevaloetuuksilla, parantamalla matkustajainformaatiota sekä rakentamalla korkeatasoisia vaihtopysäkkejä, Maaskola luettelee.
Vielä voi vaikuttaa

- On selvää että aina kun tehdään isoja uudistuksia, niin ihan kaikkien palvelut eivät parane vaikka, suurimalle osalle kyllä.

- Suurimmat kritiikit ovat tulleet pysäkkivälien harvenemisista, oman lähilinjan mahdollisesta lakkauttamisesta tai muuttamisesta vaihdolliseksi, Maaskola kertoo.

Eri tahot ovat lausuneet mielipiteensä ja tällä hetkellä asia on virkamiesvalmistelussa. Kun lopullinen esitys tulee vuoden lopulla Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan, niin näemme miten kritiikki ja muutosehdotukset on otettu huomioon.

- Silloin on myös poliittisen vaikuttamisen aika ja paikka. Oma näkemykseni on, että mahdollisista poistuvista pysäkeistä ja lähilinjoista voidaan hyvin perustein tehdä uusia linjauksia, Maaskola sanoo.
Turku edelläkävijänä ilmastoasioissa

- Turku on edelläkävijä maailman mittakaavassa ilmastokysymyksissä, mistä meidän syytä olla ylpeitä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, se on kunnianhimoinen mutta realistinen tavoite, Maaskola kertoo.

- Turun ilmastotavoitteet ja toimenpiteet ovat tähän mennessä tuottaneet 35 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti mitattuna. Tätä määrätietoista työtä kaupungin tulee jatkossakin viedä eteenpäin.

- Kaikkien on hyvä miettiä, mitä minä voin tehdä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Voisinko siirtyä osittain tai kokonaan erinomaisen Fölimme asiakkaaksi tai hyödyntämään kaupunkimme koko ajan kehittyvää pyörätieverkkoa?

Mitä Suomen hallituksen pitäisi tehdä ilmastomme hyväksi?

- Antaa pikaisesti rahoitus tunnin junaan, sillä taloushyötyjen lisäksi suuri ympäristövaikutus, Maaskola julistaa.

- Kun tulevaisuudessa tehdään isoja joukkoliikenneratkaisuja kaupungeissa, tulee niihin saada valtiolta selkeästi suurempi rahoitus kuin nyt ollut linjana. Esimerkiksi raitiotie tai superbussi olisi paljon realistisempi ja helpompi perustella veronmaksajille, mikäli sen valtionosuus olisi 50% nyt linjauksena olevan 30% sijaan. 

- Valtion tulee myös uusia kaupunkipolitiikkaansa, tekemällä kaupunkipoliittinen ohjelma. Kestävää kehitystä ja ilmastopolitiikkaa voidaan tehokkaimmin tehdä juuri kaupungeissa, Maaskola toteaa.
Mika Maaskola

Turun SDP:n puheenjohtaja