Valtatie 8

Turun Sanomat joulukuu 2018

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on saatava valmiiksi selvästi suunnittelua nopeammin.

Valmisteilla olevat liikenneturvallisuustoimet välillä Nousiainen-Mynämäki sekä Laitilan kohdalla on arvioitu valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi matka-ajan ennakoitavuuden turvaamiseen liittyvät niin ikään valmisteilla olevat hankkeet, mm. ohituskaistat, on ennakoitu valmistuvan vuoteen 2035 mennessä. Näin ollen Kasitien työmaa olisi kestänyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2014 vuoteen 2035. Yhteensä 21 vuotta.

Tämä on kohtuuttoman pitkä aika, sillä tien merkitys työmatkaliikenteen väylänä on kasvanut ja kasvaa merkittävästi mm. Uudenkaupungin autotehtaan rekrytointien myötä. On täysin kestämätön ajatus, että päivittäisellä työmatkallaan lukemattomat ihmiset joutuvat kärsimään heikosta liikenneturvallisuudesta sekä jatkuvasta työmaasta jopa vuosikymmenien ajan.

Kasitie on myös merkittävä tavaraliikenteen väylä. Raskaat ajoneuvot tekevät omaa työtään henkilöautojen joukossa tiellä, jota Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen kuvailee kapeaksi rännitieksi. Tällä rännitiellä tyypillisiä rikkeitä ovat vakavat liikenneturvallisuutta vaarantavat teot, kuten ohitus sulkuviivan yli, oikealta ohittaminen sekä tarpeettoman hidas ajo.

Kasitien nyt valmistelussa olevat hankkeet on saatava toteutukseen selvästi aiottua nopeammin ja niiden on valmistuttava mahdollisimman nopeasti, jo 2020-luvun alussa. Ohituskaistojen rakentaminen, eritasoliittymät ja mahdollisuuksien mukaan keskikaiteet parantaisivat liikenneturvallisuutta tehokkaasti ja nopeasti. Nyt valmistelussa olevien hankkeiden kustannusarvio on 30-70M€.

Valtio ja Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi ja Satakunta)  ovat sopineet ns. Siltasopimuksessa yhteistyöstä positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi alueella. Sopimuksessa esitettyjen toimenpiteiden rahoitus on kuitenkin vielä avoin. Valtatie 8 parantamisen loppuun saattamisen rahoitus tulee varmistaa erillisellä PORE-rahoituksella jo seuraavalla hallituskaudella. Positiivisen rakennemuutoksen hintana eivät voi olla liikenteessä tapahtuvat henkilövahingot.


Mika Maaskola
maakuntavaltuutettu
varakansanedustaja (sd).