Ennaltaehkäisyn merkitys kasvaa koko ajan

Mika Maaskolan, Kaikki mukaan lehden kirjoitus 19.5.2021


Hyvät lukijat, me kaikki olemme viimeisen vuosikymmenen aikana saaneet seurata Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen karikkoista etenemistä. Tällä hetkellä näkyy valoa tunnelin päässä, kun Sanna Marinin hallitus on vienyt uudistusta määrätietoisesti eteenpäin, niin että tavoitteena on järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.SOTE toimintojen siirtyminen pois kuntien järjestämisvastuulta on historiallinen ja suuri muutos. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että ennaltaehkäisevät toiminnat jäävät pääsääntöisesti edelleen kuntien vastuulle. Ennaltaehkäisevien toimintojen ja palveluiden merkitys on kyllä laajasti päättäjien tiedossa, mutta kauniiden puheiden vastapainoksi taloudelliset panostukset ovat olleet vielä asian tärkeyden huomioon ottaen riittämättömät. Tämän on nyt muutattava!

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään kaupungin monissa eri toiminnoissa ja kolmannen sektorin toimijat ovat korvaamaton apu yhteistyökumppanina.

Liikkumattomuus on yksi yhteiskuntamme suurista haasteista, se lisää mm. aikuisiän diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja, mielenterveys ongelmia ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.

Kulttuurin vahva vaikutus ennaltaehkäisyssä on kiistaton, mm. onnellisuuden lisäämisessä, mielenterveysongelmien vähentämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Nämä edellä mainitut ovat esimerkkejä asioista, joita ennaltaehkäisyllä voidaan roimasti vähentää, ja listaa voitaisiin jatkaa vielä hyvin pitkään.

Panostamalla ennaltaehkäisyyn, meillä on mahdollisuus saada suuria säästöjä yhteiskunnan menoista.

Hyvät turkulaiset!

Kesän 2021 kuntavaaleissa meillä on erinomainen tilaisuus saada Turun johtoon sellainen henkilö, jolla on osaamista ja vahva näkemys ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Äänestämällä Turun SDP:n erinomaisia ehdokkaita, meillä on mahdollisuus saada Aki Lindenistä Turun pormestari.

Kannustan kaikkia Turkulaisia ääniuurnille äänestämään SDP:n ehdokkaita. Meillä on mahdollisuus suureen muutokseen. Pidetään huolta Turusta, Turku pitää huolen meistä.

Mika Maaskola

Turun SDP:n puheenjohtaja