Skeittauksen olosuhteiden kehittäminen -Valtuustoaloite 19.4.2021

Mika Maaskolan valtuustoaloite 19.4.2021.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Turku muuttuu, kasvaa ja kehittyy tälle hetkellä kovaa vauhtia. Uutta kaupunkitilaa valmistuu tulevaisuudessa paljon (mm. uudistettu kauppatori ja Kupittaan kansi) ja samalla vanhoille kiinteistöille ja tonteille (mm. tehdaskiinteistöt ja niiden tontit) pohditaan uusia käyttötapoja.

Skeittaus on jo pitkään ollut suosittu liikuntamuoto nuorison parissa. Lajin suosio kasvaa tällä hetkellä kovaa vauhtia ja uusia harrastajia tulee entistä useammasta ikäryhmästä. Lajin kasvavasta arvostuksesta kertoo mm. se, että laji on Tokion olympialaisten ohjelmassa. Laji lisää myös asukkaiden turvallisuuden tunnetta, sekä värittää ja elävöittää vahvasti kaupunkikuvaa.

Turku on jo pitkään huomioinut skeittarit muutamalla erinomaisella skeittipaikalla, mutta kehitettävää on edelleen paljon. Osa nykyisistä skeittipaikoista on myös huonossa kunnossa.

Turun skeittiolosuhteiden kehittämisen yksi iso haaste on se, että skeittaukseen liittyviä asioita hoitaa ja niistä päättää useampi eri hallintokunta, mm. liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kaupunkiympäristötoimialan eri yksiköt, sekä konsernihallinto. Olisi tärkeää saada luotua malli, jossa tiedonkulku turvattaisiin skeittaukseen liittyvissä asioissa eri hallintokuntien kesken.  Myös skeittareiden mielipiteitä on tärkeää kuunnella, kun pohditaan, miten skeittauksen olosuhteita voitaisiin Turussa kehittää.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavaa.

Kaupunkiorganisaatiosta tulee määritellä skeittauksen vastuutaho. Jonka tehtävä on koordinoida poikkihallinnollisesti Turun skeittaus olosuhteiden kehittämistä, ottaen vuoropuheluun vahvasti mukaan myös lajin harrastajat.

Tämä malli on jo käytössä Tampereella missä se on hyväksi todettu, siellä liikuntapalvelut on määritelty skeittauksen päävastuu tahoksi. 

Turussa 19.4.2021.

Mika Maaskola (sd.)