Kohtuuhintaisia koteja tarvitaan

Turkulainen 11.4.2018.

Kohtuuhintaisia koteja tarvitaan

Asuminen on Suomessa kallista ja moni joutuu käyttämään kohtuuttoman paljon rahaa asumiseen. Näin ei voi jatkua. Tarvitsemme riittävää kohtuuhintaista asuntotarjontaa.

Suomeen kätilöitiin kiky-sopimus, jotta teollisuuden kustannuskilpailukyky paranisi. Mitä tulee kilpailukykyyn, olen itse enemmän huolissani osaavan työvoiman saatavuudesta. On riski, että työntekijöiden puute heikentää kilpailukykyä ja hidastaa Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta. Työpaikan perässä ei muuteta, jos tiedossa ei ole kohtuuhintaista kotia.

Julkisen vallan on huolehdittava, että kohtuuhintainen asuminen kaikissa asumismuodoissa on mahdollista. Tämän saavuttamisessa keskeistä on kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytysten varmistaminen. Kuntapäättäjiltä tämä vaatii ennen kaikkea maankäytön ja asumisen hinnan yhteyden ymmärtämistä. Kaavavaiheessa tehtävillä ratkaisuilla on suuri vaikutus rakentamiskustannuksiin ja sitä kautta asumisen hintaan.

Asuntorakentaminen on Turun seudulla tällä hetkellä vilkasta, mutta tuotanto ei kaikilta osin vastaa asuntoa etsivien toiveita ja tarpeita. Markkinaehtoisten toimijoiden pyrkiessä tuottojen maksimointiin markkinat uhkaavat täyttyä pienistä, kalliista ja keskustaan sijoittuvista asunnoista. Myös julkisessa omistuksessa olevaa vuokra-asuntokantaa tarvitaan.

Asuinalueiden eriytyminen asukkaiden tulotason ja etnisen taustan mukaan on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan totta myös Turussa. Siksi kaupungin olisi tonttiluovutuksessa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota eriytymisen ehkäisyyn. Uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tulisi ensisijaisesti rakentaa alueille, joissa niitä on vähän.

Kunnissa joudutaan tasapainoilemaan moninaisten ja toisinaan ristiriitaistenkin tavoitteiden kanssa. Silloin olisi tärkeää muistaa päätösten pitkävaikutteisuus. Tänään kaupungin kassa voi vaatia tonttien luovuttamista eniten maksaville, mutta huomiselle lankeavaa laskua asuinalueiden eriytymisestä voi vain arvailla. Kun tontti luovutetaan rajoitetulla hinnalla omakustannusperiaatteella toimivalle yhteisölle, asukas hyötyy ja pitkällä aikavälillä myös kaupunki.

Kohtuuhintainen asuminen ja eriytymisen välttäminen ovat täysin mahdollisia tavoitteita. Tarvitsemme pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä.

Mika Maaskola
Turun SDP:n puheenjohtaja