Kirjoituksia

Täältä löytyy kirjoituksia, puheitani ja valtuustoaloitteitani.Mika Maaskolan valtuustoaloite 19.4.2021.


Skeittauksen olosuhteiden kehittäminen.

Turku muuttuu, kasvaa ja kehittyy tälle hetkellä kovaa vauhtia. Uutta kaupunkitilaa valmistuu tulevaisuudessa paljon (mm. uudistettu kauppatori ja Kupittaan kansi) ja samalla vanhoille kiinteistöille ja tonteille (mm. tehdaskiinteistöt ja niiden tontit) pohditaan uusia käyttötapoja.

Skeittaus on jo pitkään ollut suosittu liikuntamuoto nuorison parissa. Lajin suosio kasvaa tällä hetkellä kovaa vauhtia ja uusia harrastajia tulee entistä useammasta ikäryhmästä. Lajin kasvavasta arvostuksesta kertoo mm. se, että laji on Tokion olympialaisten ohjelmassa. Laji lisää myös asukkaiden turvallisuuden tunnetta, sekä värittää ja elävöittää vahvasti kaupunkikuvaa.

Turku on jo pitkään huomioinut skeittarit muutamalla erinomaisella skeittipaikalla, mutta kehitettävää on edelleen paljon. Osa nykyisistä skeittipaikoista on myös huonossa kunnossa.

Turun skeittiolosuhteiden kehittämisen yksi iso haaste on se, että skeittaukseen liittyviä asioita hoitaa ja niistä päättää useampi eri hallintokunta, mm. liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kaupunkiympäristötoimialan eri yksiköt, sekä konsernihallinto. Olisi tärkeää saada luotua malli, jossa tiedonkulku turvattaisiin skeittaukseen liittyvissä asioissa eri hallintokuntien kesken.  Myös skeittareiden mielipiteitä on tärkeää kuunnella, kun pohditaan, miten skeittauksen olosuhteita voitaisiin Turussa kehittää.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavaa.

Kaupunkiorganisaatiosta tulee määritellä skeittauksen vastuutaho. Jonka tehtävä on koordinoida poikkihallinnollisesti Turun skeittaus olosuhteiden kehittämistä, ottaen vuoropuheluun vahvasti mukaan myös lajin harrastajat.

Tämä malli on jo käytössä Tampereella missä se on hyväksi todettu, siellä liikuntapalvelut on määritelty skeittauksen päävastuu tahoksi. 

Turussa 19.4.2021.

Mika Maaskola (sd.)


Mika Maaskolan, Kaikki mukaan lehden kirjoitus 19.5.2021.


Ennaltaehkäisyn merkitys kasvaa koko ajan


Hyvät lukijat, me kaikki olemme viimeisen vuosikymmenen aikana saaneet seurata Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen karikkoista etenemistä. Tällä hetkellä näkyy valoa tunnelin päässä, kun Sanna Marinin hallitus on vienyt uudistusta määrätietoisesti eteenpäin, niin että tavoitteena on järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.SOTE toimintojen siirtyminen pois kuntien järjestämisvastuulta on historiallinen ja suuri muutos. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että ennaltaehkäisevät toiminnat jäävät pääsääntöisesti edelleen kuntien vastuulle. Ennaltaehkäisevien toimintojen ja palveluiden merkitys on kyllä laajasti päättäjien tiedossa, mutta kauniiden puheiden vastapainoksi taloudelliset panostukset ovat olleet vielä asian tärkeyden huomioon ottaen riittämättömät. Tämän on nyt muutattava!

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään kaupungin monissa eri toiminnoissa ja kolmannen sektorin toimijat ovat korvaamaton apu yhteistyökumppanina.

Liikkumattomuus on yksi yhteiskuntamme suurista haasteista, se lisää mm. aikuisiän diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja, mielenterveys ongelmia ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.

Kulttuurin vahva vaikutus ennaltaehkäisyssä on kiistaton, mm. onnellisuuden lisäämisessä, mielenterveysongelmien vähentämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Nämä edellä mainitut ovat esimerkkejä asioista, joita ennaltaehkäisyllä voidaan roimasti vähentää, ja listaa voitaisiin jatkaa vielä hyvin pitkään.

Panostamalla ennaltaehkäisyyn, meillä on mahdollisuus saada suuria säästöjä yhteiskunnan menoista.

Hyvät turkulaiset!

Kesän 2021 kuntavaaleissa meillä on erinomainen tilaisuus saada Turun johtoon sellainen henkilö, jolla on osaamista ja vahva näkemys ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Äänestämällä Turun SDP:n erinomaisia ehdokkaita, meillä on mahdollisuus saada Aki Lindenistä Turun pormestari.

Kannustan kaikkia Turkulaisia ääniuurnille äänestämään SDP:n ehdokkaita. Meillä on mahdollisuus suureen muutokseen. Pidetään huolta Turusta, Turku pitää huolen meistä.

Mika Maaskola

Turun SDP:n puheenjohtaja