Kirjoituksia

Täältä löytyy kirjoituksia, puheitani ja valtuustoaloitteitani.Aluevaalilupaukseni äänestäjille


Hoitoon on päästävä heti, kun hoitoa tarvitsee.

Tällä hetkellä monissa kunnissa on todella pitkät jonot hoitoon pääsyssä. On lähes mahdotonta välillä saada edes aikaa varattua, kun puhelinvaraus on ruuhkautunut. Vuonna 2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tulee kaikkien saada oikean aikaista hoitoa. 

Kiireellisissä tapauksissa hoitoa tulee saada heti ja ei kiireellisissä seitsemän vuorokauden aikana. Tämän tulee koskea kaikkia sairauksia, esim. mielenterveyteen liittyviä sairauksia. Hoitoon pääsy ongelmat ratkotaan ns. omalääkäri/omasairaanhoitaja järjestelmällä, jossa kaikille kuntalaisille nimetään oma lääkäri/hoitaja.


Julkisen sektorin tulee pääsääntöisesti tuottaa sote-palvelut, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentää.

On tärkeää, että sote-palvelut tuotetaan pääsääntöisesti julkisen sektorin toimesta. Näin turvaamme tasa-arvoiset ja samanlaiset palvelut kaikille suomalasille, asuivat he sitten missä tahansa tai on heidän tulotasonsa pieni tai suuri. 

Joissakin tapauksissa voidaan käyttää yksityistä sektoria täydentävänä toimintana esim. jonojen purkuun. Silloin pitää varmistaa, että annettu palveluseteli varmasti riittää tarvittavan hoidon saamiseen, eikä siitä synny potilaalle ylimääräisiä kustannuksia. 

Esimerkiksi hammashuollossa on ikäviä tapauksia, joissa annettu palveluseteli on korvannut vain osan hoidon kustannuksista ja potilas joutunut taloudellisiin ongelmiin, näin ei saa käydä. Tärkeää on huolehtia siitä, että kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksessa.


Henkilöstöstä pitää huolehtia tässä Suomen suurimassa työantajan vaihdoksessa.

Tulevan sote-uudistuksen myötä 180 000 työntekijää siirtyy uudelle työantajalle. Henkilöstö ja heidän edustajat tulee pitää vahvasti mukana muutoksen valmistelussa ja sen jälkeen. Näin saamme siirron hoidettua mahdollisimman kitkattomasti ja samalla ehkäisemme henkilöstön pelkoa oman työpaikan tulevaisuudesta.

Turvataksemme hoitajien riittävän määrän ja hoidon hyvän laadun, tulee korjata palkat työn vaativuuden tasolle sekä huolehtia työhyvinvoinnista nykyistä paremmin. Työpaikoille tulee myös palkata riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa, myös tämä auttaa jaksamaan haastavassa työssä. 

Meidän tulee myös muistaa muut sote-alueen työntekijät kuten esim. laitoshuoltajia, kiinteistönhoitajia sekä keittiöiden henkilökuntaa. He ovat osa tärkeää kokonaisketjua, jonka ansiosta potilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon.