Joukkoliikenne vaaravyöhykkeessä

Demokraatti 10.12.2014.

Joukkoliikenne vaaravyöhykkeessä

Turussa ja muilla suurilla kaupunkiseuduilla bussimatkustajat ovat saaneet nauttia seudullisesta kuntien yhdessä tukemasta ja järjestämästä joukkoliikenteestä vajaan puoli vuotta. Matkustajille tämä on tarkoittanut monia parannuksia. Esimerkiksi kuntien rajat eivät enää ole olleet esteenä yhteiselle joukkoliikenteelle, taksat ovat yhtenäiset, lippujen hinnat edulliset ja vuorotarjonta on parantunut.

Tämä kaikki joukkoliikenteen kehittämiseksi tehty työ ja taloudellinen panostus oli vaakalaudalla vielä muutama päivä sitten, kun liikenneministeri oli tuomassa uutta joukkoliikennelakia eduskuntaan. 
Valtioneuvosto antoi 4.12. eduskunnalle esityksen joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kyseinen lakiesityksen alkuperäinen versio sai kaikki seudulliset joukkoliikenneorganisaatiot ja niitä pyörittävät kunnat takajaloilleen. Suurimman kohun itse lakimuutoksessa sai seuraava ehdotus: markkinaehtoisen linja-autoliikenteen harjoittamiseen ehdotettiin lisää helpotuksia poistamalla laista mahdollisuus hylätä reittiliikennelupa sillä perusteella, että haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaisesti järjestetylle liikenteelle.

Onneksi kuntien edustajien ja joukkoliikennemyönteisten poliitikkojen toiminta auttoi ja esityksen kohta poistettiin lakiehdotuksesta.  Jos näin ei olisi tapahtunut, kaikilla suurilla kaupunkiseuduilla juuri perustetut seudulliset joukkoliikennejärjestelmät olisivat olleet uhattuna. Viranomaisalueelle olisi päässyt kuka tahansa liikennöimään ja ottamaan niin sanotusti rusinat pullasta ajamalla vain kannattavia linjoja ruuhka-aikoina.  Tällöin seudullisten viranomaisten taloudellinen pohja liikennöidä hiljaisempia aikoja iltaisin, öisin ja viikonloppuisin olisi vaikeutunut tai loppunut kokonaan, jolloin suurimmat kärsijät olisivat olleet matkustajat.

Saatujen tietojen mukaan vaara ei kuitenkaan ole lopullisesti ohi, sillä liikenneministeriössä on suunnitteilla työryhmä, joka selvittää miten nyt tyrmätty esitys valmistellaan uudestaan. Meidän SDP:n edustajien tulee seurata tilannetta tarkasti ja varmistaa, ettei kaupunkiseudun joukkoliikenteen romuttava esitys myöhemminkään etene.

Ay- toimijoiden puolelta on tuotu esille miten nyt etenevä lakiesitys huomioi kuljettajan näkökulman.
Lakiesityksen erinomaisia asioita onkin, että siihen ehdotetaan harmaan talouden torjuntaan liittyviä säännöksiä.

Kattavia, edullisia ja seudullisia joukkoliikennematkoja kaikille jatkossakin toivoen.

Mika Maaskola
SDP:n puoluehallituksen jäsen
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen