PÄäskyvuori tarvitsee koulun uudisrakennuksen ja remontin pikaisesti

Turun Sanomat 4.11.2018.


Pääskyvuori tarvitsee koulun uudisrakennuksen ja remontin pikaisesti.

Pääskyvuoren koulu on jo vuosikausia kärsinyt vaikeista tilaongelmista. Koulun keskiosa on jouduttu sulkemaan havaittujen sisäilmaongelmien johdosta. Kaikki koulutoiminta on keskitetty koulun yläosaan, jonka johdosta siellä työskennellään tällä hetkellä erittäin ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa. Käytössä ei ole kunnon kokoista liikuntasalia. Sisäliikuntakaudella pieneen saliin ei mahdu kuin yksi ryhmä kerrallaan. Kaikki koululaisten ja vanhempien yhteiset juhlat on jouduttu jättämään tilanpuutteen vuoksi pitämättä. Teknisen työn luokkaa ei ole ollut käytössä moneen vuoteen.

Koulun alasiipeä käyttävät pienet esikoululaiset, jotka siirrettiin sinne Kotkankadun päiväkodin lopetettua toimintansa.

Pääskyvuoren asuinalue kasvaa juuri nyt kovaa vauhtia. Tällä hetkellä on jo aloitettu rakennustyöt linkkitornin juuressa, vanhalle kasarmialueelle nousee 21 uutta kerrostaloa. Myös Fasaanikadulle, vanhan Linkkikirppiksen kohdalle alkaa pian nousta uudisrakennuksia. Yhteensä edellä mainittuihin taloihin muuttaa yli 1200 uutta asukasta, mukana varmasti myös paljon lapsiperheitä.

Näiden uudisrakennusten tuoman lapsimäärän lisäyksen lisäksi, alue on aina ollut lapsiperheiden suosiossa, joten koululaisia riittää varmasti kauas tulevaisuuteen.

Edellä kerrotuin perustein Turun kaupungin tulee viedä ripeästi Pääskyvuoren kouluhanketta eteenpäin, siten että suunnitteluraha budjetoidaan jo vuodelle 2019, jolloin koulu valmistuisi nopeimmalla mahdollisella aikataululla syksyllä 2022. Näin toimimalla lapset ja henkilökunta pääsevät mahdollisimman nopeasti sisäilmaltaan terveisiin ja normaalin koulutoiminnan turvaaviin tiloihin. Sekä varmistamme alueelle pian muuttavien uusien koululaisten ja esikoululaisten mahtumisen omaan lähikouluun.

Mika Maaskola
Turun SDP:n puheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu